Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Sau khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tuyên thệ nhậm chức.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS