Người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch lo lắng chờ nhận hỗ trợ

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB & XH, trong quý II năm 2021, có tới 12,8 triệu người Việt Nam từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19, trong đó có những người mất việc làm, phải nghỉ việc hoặc luân chuyển công việc, hoặc bị giảm giờ làm và giảm thu nhập. So với quý trước đó, có thêm 3,7 triệu công nhân bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 68 hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động với tổng giá trị 26 nghìn tỷ đồng, tập trung vào 12 nhóm đối tượng, với mức hỗ trợ từ 1,5 đến 3,71 triệu đồng/người. Ngoài việc bổ sung đối tượng lao động tự do, điều kiện để người lao động được nhận gói hỗ trợ này được đánh giá là đơn giản hơn so với gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng trước đó.

Đọc tiếp…

Vu Diep