Tài trợ lên tới 21 triệu USD cho các DNVVN do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam và khu vực Thái Bình Dương

Thông qua Quỹ sáng kiến tài chính dành cho nữ doanh nhân (We-Fi), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ cung cấp khoản viện trợ trị giá gần 20,2 triệu USD cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ (WSMEs) tại Việt Nam và khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn tài chính và hoạt động đào tạo thiết yếu.

Đây là khoản viện trợ thứ hai mà ADB nhận được từ We-Fi, với mục tiêu tài trợ cho chương trình Tăng tốc phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp của phụ nữ ở Đông – Nam Á và Thái Bình Dương (WAVES), nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển đồng đều và bền vững thông qua các doanh nghiệp của phụ nữ và tinh thần kinh doanh khởi nghiệp của phụ nữ.

Đọc tiếp…

Trung Hưng