Hơn 80.000 người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam

Theo ông Lê Quang Trung, vụ phó Vụ Việc làm thuộc Bộ LĐTB và XH, Việt Nam hiện có hơn 80 nghìn người ngoài đang làm việc.

Đọc tiếp …

 

Phóng viên TTXVN