Hơn 600ha rừng ở Bình Thuận sẽ bị chặt hạ để phục vụ dự án hồ chứa nước quốc gia

Dự án hồ chứa nước Ka Pét quan trọng quốc gia tại xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận được Quốc hội thông qua quyết định đầu tư năm 2019. Hơn 619 ha rừng tự nhiên bao gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất sẽ phải chặt hạ để xây dựng dự án. Tỉnh Bình Thuận sẽ phải trồng lại hơn 1.800ha rừng ở những nơi khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Lâm nghiệp quy định chủ đầu tư phải trồng lại gấp ba lần diện tích rừng tự nhiên bị chuyển mục đích sử dụng khác.

Đọc tiếp…

Nguyen Tien