Hơn 50 ý tưởng khởi nghiệp xanh được vinh danh

Ngày 24 tháng 6 tại Hà Nội, Hội Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Đổi mới Khí hậu Việt Nam (VCIC) tổ chức buổi lễ tôn vinh 51 ý tưởng sáng tạo tại cuộc thi Proof-of Concept (PoC) lần thứ ba với chủ đề “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh”.

Khởi động từ tháng 1 năm 2019, cuộc thi Proof-of Concept (PoC) lần thứ ba nhằm mục đích chọn ra những ý tưởng xuất sắc để giúp Việt Nam đối phó với các thách thức biến đổi khí hậu. Ngoài ra, cuộc thi nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong các doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các lãnh đạo nữ khẳng định vai trò và vị trí của họ trong sự phát triển xanh của đất nước.

Đọc tiếp…