Hơn 220 nghìn tỷ đồng đầu tư vào cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân thành phố, hơn 890 dự án về cơ sở hạ tầng với tổng vốn đầu tư là 221 nghìn tỷ đồng (9,43 tỷ USD) đang được thực hiện bởi 898 doanh nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

Các dự án chủ yếu là xây dựng cơ sở hạ tầng cho kết nối giao thông, khu công nghiệp và khu dân cư cùng với các lĩnh vực khác như nông nghiệp, công nghiệp, bảo vệ sông và xử lý chất thải.

Đọc tiếp…