Bộ LĐ-TB & XH: Cả nước còn hơn 1,9 triệu hộ nghèo

Theo khảo sát của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2022, cả nước còn hơn 1,97 triệu hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước là 7,52%, strong đó hộ nghèo chiếm 4,03%, hộ cận nghèo chiếm 3,49%.

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc hiện đứng đầu về cả tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo (lần lượt là 14,23% và 7,69%), trong khi vùng Đông Nam Bộ có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất với tỷ lệ lần lượt là 0,21% và 0,13%.

Đọc tiếp…