Nhà khoa học Việt kiều tại Pháp giúp thúc đẩy canh tác lúa bền vững ở ĐBSCL

Tiến sĩ Lê Toàn Thủy, nhà khoa học gốc Việt tại Pháp, đã tham gia các dự án giúp các nhà quản lý và nông dân Việt Nam phát triển hiệu quả các mô hình trồng lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Các dự án nhằm theo dõi và quan sát bằng vệ tinh tình trạng lũ lụt, hạn hán và xâm nhập mặn vùng ĐBSCL, từ đó phân tích tác động của các hiện tượng này lên năng suất lúa, xây dựng kịch bản mô phỏng tương lai về biến đổi khí hậu và tác động của con người, đồng thời đưa ra dự báo những ảnh hưởng đối với khu vực ĐBSCL trong tương lai. 

GeoRice đã được triển khai trong hai năm, giúp người dân, các nhà quản lý và hoạch định chính sách của các địa phương trong khu vực có các giải pháp thích ứng phù hợp, đảm bảo canh tác lúa bền vững.

Đọc tiếp…