Cơ sở hạ tầng lỗi thời là nguyên nhân chính của các vụ tai nạn đường sắt

Cơ sở hạ tầng lỗi thời, ngân sách hạn hẹp và sơ suất của các nhân viên điều hành được cho là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng.

Đoc tiếp …

Phóng viên VietnamNet