Việt Nam muốn xử lý việc đốt rác ngoài trời

Theo các chuyên gia, Việt Nam đã từng bước cải thiện khung pháp lý để kiểm soát các chất ô nhiễm hữu cơ nhưng vẫn gặp nhiều thách thức trong việc giải quyết các vấn đề môi trường.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS