Việt Nam tiết kiệm năng lượng cho thế hệ tương lai

Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Ngày Trái đất (22/4), đồng thời nỗ lực tiết kiệm năng lượng, kỳ vọng sẽ giúp cắt giảm chi tiêu ngân sách và bảo vệ nguồn nhiên liệu hóa thạch cho thế hệ tương lai.

Việt Nam và toàn cầu nói chung đang cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch. Với tốc độ khai thác và tiêu thụ hiện tại, trữ lượng dầu mỏ được dự đoán sẽ cạn kiệt sau 53 năm, khí đốt tự nhiên sau 55 năm và than đá sau năm 113. Các con số tương ứng về trữ lượng nhiên liệu hoá thạch với Việt Nam là 34 năm, 63 năm và 4 năm.

Đọc tiếp…