Căn cước công dân cũ và mới sẽ được tích hợp hoàn toàn

Thẻ căn cước công dân phiên bản cũ và mới sẽ được tích hợp hoàn toàn trong năm nay, cho phép định danh điện tử mọi công dân.

Đây là một trong những mục tiêu của Đề án phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh điện tử, chứng thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-25, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án cũng đặt mục tiêu ứng dụng linh hoạt, sáng tạo hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử, xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử để phục vụ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, phát triển kinh tế – xã hội, và công dân số.

Đọc tiếp…