OECD muốn mời Việt Nam tham gia ‘Chương trình quốc gia’

Ngày 1/4 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tiếp ông Andreas Schaal, Giám đốc Ban quan hệ toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đang làm việc với một số bộ, ngành của Việt Nam về xây dựng Đánh giá đa chiều.

Tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh Đánh giá đa chiều của OECD sẽ là căn cứ quan trọng để Chính phủ Việt Nam tham khảo nhằm hoạch định chính sách chiến lược cho giai đoạn 10 năm 2021 – 2030 và hướng tới năm 2045.

Đọc tiếp…