Dự án cộng đồng do New Zealand tài trợ cải thiện đời sống đồng bào DTTS tỉnh Cao Bằng

Theo báo cáo gần đây của tổ chức ChildFund Việt Nam, dự án “Xây dựng cộng đồng vững mạnh và Tự lực tại nông thôn Cao Bằng”  đã mang lại những thay đổi đáng kể về phúc lợi xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ ở huyện Trà Linh.

Dự án được thực hiện bởi ChildFund Vietnam và Ủy ban nhân dân huyện Trà Linh từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 6 năm 2019, sử dụng vốn viện trợ trừ chính phủ và người dân New Zealand thông qua ChildFund Việt Nam.

Sau 5 năm, dự án đã giúp tăng thu nhập hộ gia đình lên 60% và cải thiện tài sản hộ gia đình, với số hộ lần đầu tiên có xe máy là 36%; 38% hộ gia đình có đủ điều kiện xây mới nhà vệ sinh; 32% hộ có máy canh tác nông nghiệp; 83% hộ có gia súc lớn, tăng 20% so với năm 2014.

Đọc tiếp…