Người lao động mất việc làm bỏ học nghề miễn phí vì không hiệu quả

Những người lao động mất việc làm do đại dịch Covid-19 cho biết các khoá học nghề miễn phí không giúp họ tìm được việc làm mới. Theo số liệu của BHXH cả nước, trong số hơn một triệu người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cả nước, chỉ có 16.000 người cho biết họ cần học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp.

Theo quyết định mới được Chính phủ ban hành, từ ngày 15 tháng 5, mức hỗ trợ học nghề cho những người mất việc làm sẽ được tăng từ 1 triệu đồng lên 1,5 triệu đồng/tháng.

Đọc tiếp…

Le Tuyet