Miền Bắc sắp đủ điện

Miền Bắc đang vào thời kỳ lũ, nên dự báo lưu lượng nước về các hồ còn tăng, có thể đảm bảo cung cấp điện với phụ tải tính toán khoảng 421 triệu kWh/ngày.

Ngày 21-6, Bộ Công thương cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về cung ứng điện mùa khô năm 2023 và xử lý dứt điểm ngay trong tháng 6 về tình trạng thiếu điện, Bộ Công thương đã thực hiện nhiều nhóm giải pháp cụ thể về tiết kiệm điện; đảm bảo cung ứng than, khí cho phát điện; tích cực bổ sung các nguồn điện mới; theo dõi, đôn đốc các nhà máy nhiệt điện than ưu tiên khắc phục sự cố tại các tổ máy và đảm bảo ổn định khả năng truyền tải…

Đọc tiếp…

Văn Phúc