Trung du miền núi phía Bắc hướng tới phát triển xanh, bền vững

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ dự kiến đạt 8-9% / năm, GRDP bình quân đầu người đạt 140 triệu đồng (gần 6.000 USD) vào năm 2021-2030. Đây là một phần trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong hai thập kỷ qua, khu vực này đã đạt được những thành tựu kinh tế – xã hội đáng chú ý. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng nghèo nhất và khó khăn nhất của cả nước với thu nhập bình quân đầu người thấp và tỷ lệ hộ nghèo cao, đặc biệt là ở các vùng dân tộc thiểu số.

Đọc tiếp…

Thuy Dung