Việt Nam: Năng lượng mặt trời vẫn chưa tìm thấy hướng đi

Trong khi một số chuyên gia có triển vọng tươi sáng cho sự bùng nổ năng lượng thay thế, thuế quan cao, rủi ro về quản lý và đồng tiền dễ biến động đã kìm hãm sự phát triển của lĩnh vực năng lượng mặt trời.

Đọc tiếp …

MA NGUYEN