Lao động phi chính thức không được hưởng các chế độ bảo hiểm

Có tới 76,7% số lao động phi chính thức làm việc mà không có bất cứ một hợp đồng lao động bằng văn bản nào liên quan đến công việc đang làm và không được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

[…]Việt Nam có khoảng 40 triệu lao động phi chính thức, trong đó 18 triệu người đang làm các công việc phi nông nghiệp (lao động thời vụ tại các công trường, các xưởng sản xuất nhỏ, hộ kinh doanh) và 22 triệu lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Số lượng lao động phi chính thức chiếm khoảng 70% tổng số lực lượng lao động ở Việt Nam.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS