Tiêu chuẩn mới nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Tiêu chuẩn nghề quốc gia mới dành cho giáo viên và hiệu trưởng các trường mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ làm cơ sở để xây dựng lại các chương trình đào tạo tại các trường đại học và cao đẳng.

Đọc tiếp

Phóng viên TTXVN