Chương trình nhằm giải quyết vấn đề lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới

Ngày 10/4, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và Chính phủ Na Uy đã công bố khởi động Chương trình “Giải quyết vấn đề lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và các thực hành có hại ở Việt Nam” sẽ được thực hiện trong ba năm, từ 2020 đến 2022.

Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện các khung chính sách, luật pháp và các chương trình nhằm chấm dứt việc lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới thông qua các chiến dịch truyền thông nhằm thay đổi các chuẩn mực xã hội và các thực hành về việc ưa thích có con trai, nâng cao năng lực cho các nhà báo và tăng cường cơ chế điều phối liên ngành.

Đọc tiếp…