Cần xây dựng chiến lược phát triển sáng tạo, tự lực tự cường cho thập kỉ mới

Chiến lược phát triển mới trong thập kỷ tới phải giúp Việt Nam hội nhập với bối cảnh quốc tế và phát huy những lợi thế của đất nước đạt được sau hơn ba thập kỷ Cải cách. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh quan điểm tại cuộc họp với Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế – Xã hội tại Vĩnh Phúc hôm Chủ nhật (21/7).

Thủ tướng cũng yêu cầu thảo luận, thể hiện rõ quan điểm “phát triển để ổn định hay ổn định để phát triển”. Mục tiêu tổng thể của chiến lược là thúc đẩy sự đoàn kết và tự lực nhằm xây dựng một nền kinh tế độc lập đồng thời kiên định và kiên quyết bảo vệ độc lập và chủ quyền của đất nước. 

Đọc tiếp…