Quy định mới về cách ly đối với người nhập cảnh Việt Nam

Theo dự thảo của Bộ Y tế, tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam qua các chuyến bay thương mại sẽ được chia ra cách ly theo ba nhóm, mỗi nhóm phải tuân theo các quy định về xét nghiệm COVID-19 khác nhau, 

Nhóm 1 gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài là thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con) của công dân Việt Nam. Nhóm 2 bao gồm người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao, chuyên gia và thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con) nhập cảnh vào Việt Nam ở, lưu trú từ 14 ngày trở lên, học sinh, sinh viên quốc tế. Nhóm thứ 3 bao gồm các nhà ngoại giao nước ngoài sẽ được cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú của (bao gồm cả cơ quan đại diện và khách sạn) trong ít nhất 14 ngày và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu và ngày thứ 14 kể từ khi cách ly.

Đọc tiếp…