Công bố chương trình giáo dục phổ thông mới

Chiều ngày 27/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới với mục đích giảm tải áp lực học tập cho học sinh và tạo điều kiện để các em được học môn học theo sở thích của mình.

Chương trình này được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Đọc tiếp…