Nghiên cứu: Cần mô hình phát triển mới cho ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong) cần một mô hình phát triển mới để giải quyết những thách thức hiện có và phát triển tương xứng với tiềm năng của nó, buổi lễ công bố Báo cáo Kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long 2020 được tổ chức tại thành phố Cần Thơ ngày 14/12. Báo cáo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trường Chính sách công và quản lý Fulbright thực hiện.

Dựa trên những bất cập và thách thức mà khu vực phải đối mặt, báo cáo đưa ra các khuyến nghị cho sự phát triển của khu vực, bao gồm một mô hình phát triển mới để giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội và môi trường, đạt được công nghiệp hóa và quảng bá sản phẩm nông nghiệp để tăng năng suất và chất lượng của ngành nông nghiệp.

Đọc tiếp…