Chính phủ ban hành nghị định mới, gỡ bỏ rào cản cho xuất khẩu gạo

Theo Nghị định mới ban hành của Chính phủ, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo sẽ không bắt buộc phải  có kho chứa và có cơ sở xay xát thóc gạo với công suất 5.000 tấn và  công suất  xay xát 10 tấn thóc/giờ. 

Những thay đổi tích cực này đến từ việc ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP, sẽ thay thế cho Nghị định 109/2010/NĐ-CP với mục tiêu tháo gỡ những khó khăn và rào cản pháp lý cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo để mở rộng thị trường quốc tế. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ  01/10/2018.

Đọc tiếp…