Chương trình giáo dục mới gây áp lực cho giáo viên

Một trong những mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành là giảm áp lực cho sinh viên và cung cấp cho họ nhiều kinh nghiệm thực tế hơn. Nhưng sau khi một chương trình thí điểm một tháng được triển khai ở sáu tỉnh và thành phố, các chuyên gia và giáo viên đã xác định những thiếu sót lớn trong chương trình này.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS