Tiêu chuẩn mới về phân loại bệnh viện tư

Bộ Y tế vừa công bố bộ tiêu chuẩn để phân loại các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh tư nhân khắp cả nước.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS