Chương mới cho sự phát triển của thị trường dược phẩm Việt Nam

Việc cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu trực tiếp dược phẩm cho thấy chính sách quản lý dược phẩm của Việt Nam đang ngày càng tương đồng với các điều ước quốc tế.

Việc Chính phủ thay đổi chính sách trong lĩnh vực dược phẩm sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thị trường nội địa, từ cả hai phía. Về mặt tích cực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ giúp bệnh nhân được hưởng các sản phẩm và dịch vụ thuốc có chất lượng tốt và giá rẻ hơn.

Mặt khác, việc cho phép cách doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu thuốc sẽ nâng cao tính cạnh tranh giữa các công ty dược phẩm trong và ngoài nước. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với nguồn tài chính mạnh có thể đánh bại các công ty nội địa có nguồn tài chính yếu hơn.

Đọc tiếp…