Ra mắt ứng dụng theo dõi chất lượng không khí

Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam mới đây đã ra mắt ứng dụng theo dõi các chỉ số môi trường có tên Envisoft.

Ngoài chức năng hiển thị chỉ số chất lượng không khí (AQI) được cập nhật hàng giờ và cung cấp biểu đồ diễn biến giá trị AQI của các giờ trước, ngày trước, Envisoft cũng đưa ra các khuyến nghị về sức khỏe tương ứng với từng giá trị AQI, cho phép người dùng lựa chọn các trạm quan trắc ở một số khu vực địa lý nhất định và xếp hạng chất lượng không khí theo các trạm quan trắc.

Đọc tiếp…