Mạng lưới thúc đẩy các đề án thành phố thông minh

Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam đang tận dụng lợi thế từ Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN (ASCN) để xây dựng một số chính sách về xây dựng thành phố thông minh và thu hút thêm đầu tư.

Hội nghị cấp cao thành phố thông minh ASEAN và Hội nghị thường niên ASCN 2020 là những sự kiện có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất về đến đô thị 4.0 trong khu vựcASEAN, sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 3-6 tháng 6 dưới sự đồng chủ trì của Ban Kinh tế Trung ương Việt Nam và Bộ Xây dựng.

Đọc tiếp…

Thanh Dat