Gần 57.000 ha rừng thay thế được trồng trên khắp Việt Nam

Tính đến ngày 30/6, gần 57.000 ha rừng thay thế được trồng trên khắp Việt Nam, bằng 84% tổng diện tích cần trồng sau khi đất rừng đã được chuyển sang các mục đích khác.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN