Gần 20.000 người đăng ký hiến tạng

Đến nay có gần 20.000 người đã đăng ký hiến tạng sau khi chết, đây là một sự đột biến so với năm năm trước. Hiện tại, Việt Nam có 19 trung tâm ghép tạng với gần 3.700 trường hợp được tiến hành, trong đó có 3.514 ca ghép thận.

Đọc tiếp

Phóng viên TTXVN