Gần 13.000 người nhiễm HIV được hưởng lợi từ chương trình PrEP

Gần 13.000 người nhiễm HIV trên toàn quốc đã được cung cấp dịch vụ Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) trong 2 năm qua, giúp kiểm soát lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng chương trình PrEP. Chương trình hiện đang cung cấp dịch vụ cho hơn 10.000 khách hàng trên cả nước. Chương trình được triển khai thí điểm tại Việt Nam vào đầu năm 2017, và đến nay đã được triển khai tại 26 tỉnh thành trên cả nước.

Đọc tiếp…