Thiên tai gây thiệt hại 2,5 nghìn tỷ đồng

Thảm họa thiên nhiên đã gây thiệt hại khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng (tương đương 107,8 triệu USD) từ đầu năm đến nay.

Đọc tiếp …

Trung Chánh