Giải pháp nào sử dụng nguồn nước sông Mekong hiệu quả, bền vững?

“Bảo vệ nguồn nước và hệ sinh thái vì sự phát triển bền vững khu vực sông Mekong” là chủ đề và cũng là lời kêu gọi tìm ra giải pháp hiệu quả của các nhà khoa học nêu ra tại hội thảo quốc tế ngày 27/10, do Diễn đàn Mekong về Nước, Năng Lượng và Lương thực (GMF) tổ chức tại Myanmar.

Đọc tiếp  …

Thái An