Chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số sẽ được trình lên Thủ tướng Chính phủ

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết, Bộ sẽ trình lên Thủ tướng Chính phủ Chiến lược quốc gia về phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Theo Bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, Việt Nam đã tăng 13 bậc kể từ năm 2014. Trong báo cáo gần đây nhất vào tháng 7, thứ hạng về Chính phủ điện tử của Việt Nam đã tăng từ 88/193 năm 2018 lên 86/193 quốc gia, tuy nhiên chỉ đứng thứ 6/11 trong khu vực ASEAN.

Đọc tiếp…