Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Trưởng ban.

Các thành viên của Ủy ban bao gồm lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, v.v.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề và đề xuất phương hướng và giải pháp liên quan đến tăng trưởng xanh.

Đọc tiếp…