Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết về biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định phê duyệt việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Ban Chỉ đạo là tổ chức liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối và xử lý các công việc liên ngành quan trọng liên quan đến việc thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26.

Đọc tiếp…