Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019

Tổng cụ Thống kê vừa thông báo sẽ tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019. Nội dung điều tra là các thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình hình lao động – việc làm.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN