Vườn quốc gia tập trung phát triển du lịch sinh thái

Lê Văn Lanh – Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn tự nhiên Việt Nam cho rằng các khu bảo tồn tự nhiên và vườn quốc gia ở Việt Nam đang muốn phát triển du lịch sinh thái nhằm nâng cao hiệu quả ích kinh tế với hiệu quả bảo tồn, nhưng những nỗ lực này đang bị cản trở do thiếu quy hoạch, nguồn nhân lực và vốn đầu tư.  

Đọc tiếp …

 

Phóng viên VNS