Cơ chế chi trả dịch vụ rừng quốc gia đem lại 120 triệu USD mỗi năm

Cơ chế Chi trả Dịch vụ Môi trường Rừng (PFES) triển khai trên phạm vi toàn quốc trong khuôn khổ một dự án của USAID hiện đã đem lại khoảng 120 triệu USD mỗi năm để chi trả cho công tác quản lý 6 triệu hecta rừng của Việt Nam.

Số liệu được công bố tại sự kiện Ngày Trái đất được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 22/4 để tổng kết dự án “Rừng và Đồng bằng Việt Nam” của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Đọc tiếp…