National conference on sustainable development held

Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững 2019 đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 12 tháng 9 với chủ đề “Vì một thập niên phát triển bền vững hơn”, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đã thảo luận về nhiều chủ đề liên quan tới nền kinh tế tuần hoàn trong thập kỷ tới với mô hình tăng trưởng liên ngành và đổi mới trong nguyên tắc sử dụng vật liệu; mô hình hợp tác công tư; và các vấn đề về nguồn nhân lực.

Đọc tiếp…