Chiến lược quốc gia về BĐKH đến năm 2050 đã được phê duyệt

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ngày 26/7 đã ký quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050.

Chiến lược đặt ra các mục tiêu là chủ động thích ứng hiệu quả, giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra; giảm phát thải hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; và tận dụng các cơ hội từ ứng phó với biến đổi khí hậu để chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao sức chống chịu và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Đọc tiếp…