Chiến lược đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030 đã được phê duyệt

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định phê duyệt Chiến lược đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu tăng diện tích hệ sinh thái được bảo vệ trên đất liền lên 9% diện tích lãnh thổ đất liền; diện tích các vùng biển, ven biển được bảo tồn đạt từ 3 – 5% diện tích vùng biển tự nhiên của quốc gia. Trong khi đó, độ che phủ của rừng dự kiến sẽ duy trì ở mức 42-43% và ít nhất 20% diện tích hệ sinh thái bị suy thoái sẽ được phục hồi.

Đọc tiếp…