Quốc hội thông qua nghị quyết tăng lương cơ sở cho công chức

Tiền lương cơ sở của công chức, viên chức sẽ tăng từ VND1,49 triệu (60 đô la Mỹ) mỗi tháng lên 1,8 triệu VND (73 đô la Mỹ) từ ngày 1/7/2023, theo nghị quyết của Quốc hội. Tại Việt Nam, gần 40.000 công chức đã nghỉ việc trong khu vực công, chủ yếu ở các lĩnh vực giáo dục và y tế, trong giai đoạn từ 1/1/2020 đến 30/06/2022.

Đọc tiếp…