Quốc hội thông qua gói hỗ trợ phục hồi kinh tế trị giá 15 tỷ USD cho năm 2022-23

Hôm thứ Ba (11/01), ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp bất thường, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội do Chính phủ đề xuất trị giá gần 350 nghìn tỷ đồng (tương đương 15 tỷ USD) trong 2 năm tới.

5 nhiệm vụ chính được nêu trong Nghị quyết là: mở cửa nền kinh tế đi đôi với nâng cao năng lực y tế, phòng chống đại dịch (60 nghìn tỷ đồng), đảm bảo an sinh xã hội và tạo việc làm (53,15 nghìn tỷ đồng), hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã (110 nghìn tỷ đồng), phát triển cơ sở hạ tầng (113,85 nghìn tỷ đồng), cải cách thể chế, hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Đọc tiếp…