Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về nền kinh tế tuần hoàn

Ngày 28/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị nhằm thảo luận về kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn của Việt Nam.

Nhà nước cần ban hành các chính sách thúc đẩy ngành công nghiệp môi trường, trong đó có lĩnh vực tái chế. Cũng cần có lộ trình thay thế nhiên liệu, sản phẩm sử dụng nguyên liệu độc hại, sản phẩm dùng một lần bằng những nhiên liệu, vật liệu thân thiện với môi trường.

Cần lồng ghép kinh tế tuần hoàn vào các chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển các đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất và các trung tâm nhiệt điện.

Đọc tiếp…