Quốc hội yêu cầu Bộ KHĐT giải trình về các khoản vay ODA

Quốc hội vừa yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải trình về việc tổng dư nợ vay hỗ trợ phát triển (ODA) đã chạm mức 600 nghìn tỉ đồng. 

Đọc tiếp …

Phóng viên Saigon Times